تغییر لوگوی پیشخوان وردپرس

کد کاربردی تغییر تصویر لوگوی پنل ادمین وردپرس ( لوگوی پیشخوان وردپرس ) را در اختیار شما میگذاریم.

لوگوی دلخواهتان را در پوشه قالب وردپرس خود قرار داده و کد زیر را در فایل فانکشن functions.php قرار دهید.

نام تصویر را admin_logo.png قرار دهید.

کد کاربردی تغییر لوگو پیشخوان وردپرس

<?php
function custom_admin_logo() {
 echo '&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
 #header-logo { background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/admin_logo.png) !important; }
 &lt;/style&gt;';
}
add_action('admin_head', 'custom_admin_logo');
?>

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *