پرندوردپرس فعالیت خود را از انتهای سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و توسط گروهی از دانشجویان ارشد در زمینه های وب و توسعه ارتباطات راه اندازی شده که فعالیت و تخصص خود را همیشه در زمینه وردپرس ارتقا داده و به روزرسانی کرده اند.

پرند وردپرس هدف اصلی خود را بر پایه ارائه و برنامه نویسی محصولات وردپرس ایرانی و آموزش های غیر حضوری و حضوری وردپرس بنا نهاده است و در خط سیر پرند وردپرس مهمترین اصل آموزش رایگان همگانی وردپرس بصورت ساده و گام به گام است.