How to Disable wordpress automatic updates

شاید پیام بروزرسانی وردپرس و گاها بروزرسانی خودکار آن برای شما خوشایند نباشد برای غیرفعال کردن یا فعال کردن این بروزرسانی ها از کد زیر استفاده کنید.

فعال کردن بروزرسانی خودکار وردپرس و پیام بروزرسانی

خط کد زیر را به ابتدای فایل wp-config.php در پوشه اصلی وردپرس اضافه کنید

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', true );

غیرفعال کردن بروزرسانی خودکار وردپرس و پیام بروزرسانی

خط کد زیر را به ابتدای فایل wp-config.php در پوشه اصلی وردپرس اضافه کنید

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *