ایمیل تایید دیدگاه ها برای کاربران

با اهدا سلام خدمت کاربران پرندوردپرس ! قسمت دیدگاه ها مکانی برای گفت و گو کاربران و مدیران است و میتوان به عنوان یکی از مهمترین قسمت های یک وبسایت نام برد! در مطالب اخیر در مورد اهمیت دیدگاه ها و جواب دادن آن صحبت های زیادی شده ، بحث امروز ما مربوط به تداوم گفت گو میان مدیران و کاربران و همچنین کاربران با یکدیگر است ، شما به قسمت نظرات یک وبسایت محبوب و بزرگ هم که سر بزنید میبینید در اکثر موارد گفتگو ها تداوم نیافته و تمام شده اند ! زیرا وقتی کاربر در یک مطلب نظرش را بیان می...