نمایش تاریخ روز

سلام ! نمایش تاریخ ابتدا در روزنامه ها آغاز شد و تا جایی ادامه یافت که دیگه شما میتونید در اغلب وبلاگ ها این ویژگی رو ببینید ! نمایش تاریخ میتونه جلوه خوبی به قالب بده ! قرار دادن تاریخ در قالب به نظر میاد که کار خیلی سخت و پیچیده ای باشه در حالی که تنها با اضافه کردن یک سری کد های کوتاه PHP میتونید از این ویژگی بهره ببرید ! برای نمایش تاریخ ، دستور زیر را در مکانی که میخواهید تاریخ نمایان شود قرار دهید ( معمولا در header.php  ) <?php echo date('l jS F Y'); ?> در دستور بالا فرمت نمایش به این صورت...