حذف شورت کد های اضافه وردپرس

سلام دوستان ; استفاده از شورت کد مطلقاً بد نیست اما استفاده بیش از حد آن می تواند مشکل ساز باشد ، ولی چطور به تعداد این شورت کد ها اضافه می شود ؟ به عنوان مثال شما افزونه ای نصب کرده اید که به کمک شورت کد عمل می کند و بعد از مدتی افزونه مورد نظر را غیر فعال کردید ، در این حالت با اینکه افزونه مورد نظر غیر فعال است ولی شورت کد آن باقی می ماند که باید توسط شما حذف گردد و از طرفی در نظر بگیرید که شورت کد یک افزونه را در بسیاری از صفحات خود به کار گرفته اید و حذف کردن تمامی شورت کدها...